Kosztorys instalacji elektrycznej online


  Ile gniazdek, wypustów elektrycznych będzie do wykonania? (np. zasilanie do rolet, zasilanie dzwonka)?

  Czy są przewidziane gniazdka internetowe? jeśli tak to jaka jest ich ilość?

  Czy są przewidziane gniazdka telewizyjne? jeśli tak to jaka jest ich ilość?

  Czy będą przewidziane gniazda, wypusty siłowe? Jeśli tak to proszę podać ich ilość

  Ile włączników światła będzie w domu?

  Ile lamp, wypustów świetlnych (np. pod ledy, oświetlenie mebli) jest przewidzianych?

  Czy mamy wykonać uziemienie budynku?
  1

  Czy mamy osadzić rozdzielnie?
  1


  Czy w domu będzie system alarmowy, jeśli tak ile pomieszczeń ma być chronionych?

  Czy są przewidziane czujniku dymy, gazu itd. jeśli tak to jaka będzie ich ilość?


  Ile będzie klawiatur umożliwiających obsługę alarmu?( zazwyczaj montuje się jedną klawiatura przy wejściu, druga na piętrze)

  Czy w domu będzie system monitoring? jeśli tak to ile kamer będzie potrzebnych?

  Możesz także załączyć plan instalacji elektrycznej (Możesz załączyć tylko 1 plik)

  *Podany kalkulator podaje orientacyjną kwotę wykonania instalacji elektrycznej i nie ma charakteru wiążącego. Podana kwota jest kwotą netto i zawiera materiał.

  Jeśli akceptujesz wstępną kalkulację i chcesz nawiązać z Nami współpracę kliknij przycisk "wyślij".